"איראן שבועות לפני פצצה, ויש לפעול אחרת תהיה מעצמה גרעינית"

סוכנויות הביון הגרמניות הצליחו לזהות עלייה משמעותית באינדיקציות לניסיונות רכישות הקשורות לתוכנית הגרעין של איראן. סוכנות הביון הגרמנית אמרה בדו"ח

קרא עוד