53 פליטים פלסטינים טבעו לאחרונה כשניסו להימלט מאימת המלחמה בסוריה

ארגון הפועל לסייע לפליטים פלסטינים שגרו בסוריה והנקרא : "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" -"קבוצת העבודה לסיוע לפליטים הפלסטינים הסורים"

קרא עוד