השעון האיראני שסופר לאחור

שוב עולים דיווחים של איומים איראניים ממוחזרים,
מראים לנו שעון עם ספרות אדומות, שסופר את סופנו לאחור

מה השתנה? האם יש חדש בחדשות?
ומדוע לא מדווחים לנו על דברים אחרים שהאיראנים אומרים?

מילה על מיחזור הפחדות, מילה לתזכורת, מילה על מה שלא מדווחים, וקוריוז לסיום.

קרא עוד