אמינות ידיעה – סיבוב שני

שוב אני חוזר לנושא אמינות ידיעה ואמינות מקור,
הפעם בעקבות סרטון שעלה בעקבות תקיפה לילית, לכאורה כתעוד לנפגעים בתקיפה בסוריה,
וסיפור שלא קרה על מחיקת שם מדינה ממפת העולם.

שוב אבקש: לפני שאתם מפרסמים ידיעה או מגיבים לה, אנא בִּדְקו את אמינותה.

קרא עוד