סירת ההגירה הבלתי חוקית היא קבר צף

העיתון האמירתי, אל-רואיה, פרסם קריקטורה המדגישה את ההגירה הבלתי חוקית, הנחשבת להתאבדות לכל המעורבים, שכן קולמוסו של הקריקטוריסט תיאר זאת בכך שהיא מתארת ​​את הסירה בצורת קבר צף.