מצרים:המשך עבודות פיתוח בשדה התעופה הצבאי ראס בנאס – פרק 34

בהמשך לפרק 25 מ־23.07.2018 על אודות "פיתוח שדות תעופה המשותפים לצבא ולתעופה האזרחית במצרים", עולה כי נמשכות עבודות הפיתוח בשדה התעופה הצבאי ראס בנאס הנמצא בגבול הדרומי מזרחי של מצרים, לחופו של הים האדום וכ־100 קילומטר מצפון לגבול מצרים-סודן.

בצילום לוויין עדכני מ־16.10.2018 מאותרים במקום:

  • מסלול תעופה חדש באורך 3,600 מטר,  המתווסף לשני המסלולים העתיקים (עוד מלפני מלחמת יום הכיפורים) באורך 2,950 מטר ו־2,750 מטר. להערכתי, המסלול הקצר הישן ישמש מסלול הסעה למסלול החדש הנבנה עתה, כך שאומנם מספר המסלולים לא גדל, אבל המסלול החדש ארוך יותר.
  • 18 דירים חדשים וגדולים המתווספים ל־15 הדירים הקטנים הקיימים בשדה עוד קודם למלחמת יום הכיפורים. להערכתי, בסיום עבודות הבניה יוצאו הדירים הישנים משימוש.
  • שני בונקרים גדולים לתחמושת ( X 24  7  מטר).
  • טרמינל נוסעים גדול שלהערכתי ישמש לתעופה אזרחית.

נוסף על כך השדה רוחש פעולות בנייה שונות, וככל הנראה, הנמנה לעיל אינו סוף פסוק. אין פעילות בנייה במתקנים הצבאיים הרבים הסובבים את השדה כגון מחנות צבא יבשה, ומחסנים לטילי קרקע אוויר.

להערכתי, עבודות ההרחבה בשדה התעופה הן חלק מהפעילות המצרית להגברת הנוכחות הצבאית בים האדום, הכוללת גם הרחבת שלושה נמלים לצי המצרי. הרקע לפעילות בים האדום הוא כפי הנראה שמירת נתיב השיט לתעלת סואץ הן מפני פעולות טרור, והן מפני הצי הטורקי שעל פי  מקורות שונים קנה לו אחיזה באי סואקין השייך לסודן (כ־560 קילומטר דרומית מזרחית לראס בנאס). אין להוציא מכלל אפשרות שהרחבת השדה בראס בנאס נועדה גם לאיים על אתיופיה הבונה כיום את סכר התקווה על הנילוס (כ־1400 קילומטר מדרום לראס בנאס).

קרדיט: סא"ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב

פרקים קודמים:

מצרים:פיתוח מואץ של תשתיות צבא במרחב תעלת סואץ – סיני.פרק 1 בסדרה.
מצרים: סלילת אוטוסטרדות בסיני. פרק 2 בסדרה.
מצרים:גשר ומנהרות חדשות בתעלת סואץ.פרק 3.
מצרים:מערך הביצורים בפתחת רפידים מתפורר. פרק 4.
מצרים: הרחבת שדות צבאיים בסיני ובמרחב קהיר – תעלת סואץ. פרק 5
מצרים: לכל חייל מצרי בסיני – נבנה מחסן תחמושת בגודל 3 מ"ר. פרק 6.
מצרים: הצבא המצרי אוגר דלק בסיני.פרק 7.
מצרים: הכפלת סד"כ מובילי הטנקים.פרק 8.
מצרים: כוחות היבשה בצבא מצרים. סקירה כללית וסיכום תכניות הרכש. פרק 9 . 
מצרים:זרוע ההגנה האווירית.סקירה כללית וסיכום תכניות רכש.פרק 10.
מצרים: זרוע הים בצבא מצרים. סקירה כללית וסיכום תכניות רכש. פרק 13.
מצרים: זרוע האוויר-סקירה כללית וסיכום תכניות רכש. פרק 14.
מצרים: גשרים חדשים על תעלת סואץ. פרק 15
מצרים: מה מסתירה מצרים בנושא ההתעצמות הצבאית – פרק 16
מצרים אוגרת דלק ליום סגריר – פרק  17
מצרים: מערך הגישור הצבאי בתעלת סואץ – פרק 18

מצרים: בניית אתרי אחסון גדולים לנשק וציוד צבאי – פרק 19

מה עומד מאחורי ההתעצמות של צבא מצרים – פרק 20

התעצמות צבא מצרים אינה בגלל בניית הסכר באתיופיה – פרק 21

התעצמות צבא מצרים אינה קשורה לבניית הסכר באתיופיה, חלק שני – פרק 22

האם מצרים הענייה לא תוכל ליזום מלחמה? פרק 23

הסד"כ של צבא מצרים אינו נובע מהצורך לפתור את בעיית האבטלה – פרק 24

פיתוח שדות תעופה המשותפים לצבא ולתעופה האזרחית במצרים – פרק 25

סלילת כביש מהיר ממרחב קהיר לתעלת סואץ – פרק 26

מחנות צבא חדשים בצבא מצרים – פרק 27

נתוני יסוד על צבאות במזרח התיכון – פרק 28

גשרים חדשים והכשרות קרקעיות לצליחת תעלת סואץ – פרק 29

כמה עוּבדוֹת על ההתנהלות המצרית בעת מימוש "הסכם השלום" – פרק 31         

מצרים: בניית 28 מנהרות לאחסון אסטרטגי במרחב סואץ – פרק 32

כתיבת תגובה