סלילת כביש מהיר ממרחב קהיר לתעלת סואץ – פרק 26

כחלק מסדרת הדיווחים שלי בנושא "הכר את שכניך ודע עד כמה הם דואגים לפיתוח מצרים ולרווחת תושביה", הרי לפניכם "תגלית" בנושא ציר תנועה מהיר ממרחב קהיר לעבר ג'ניפה שמדרום לאגם המר בתעלת סואץ.

מעיון בצילום לוויין שצולם לאחר אפריל 2017 (אין תאריך מדויק) עולה כי המצרים סוללים נתיב תנועה חדש מדרום ובצמוד לכביש אל־שורוק-ג'ניפה. העבודות אותרו בקצהו המערבי של הציר (ראו מפה להלן).

כביש אל־שורוק (בעבר רובייקי)-ג'ניפה נסלל בזמן מלחמת ההתשה ככביש צבאי שנועד לשמש את הארמיה השלישית המצרית בתכנוניה לכיבוש מעבר הגידי בסיני. הכביש נקרא אז כביש 12. הוא עובר כקילומטר אחד מצפון למסילת הברזל קהיר-סואץ וכעשרה קילומטר מצפון לכביש קהיר-סואץ ובמקביל אליו. במלחמת ההתשה היה רוחבו של הכביש כשבעה מטר, ומאז מלחמת יום הכיפורים הוא שופץ אך לא הורחב, והתנועה בו דלילה.

הכביש החדש הנסלל עתה עובר מדרום לכביש הישן ובסמוך אליו. רוחבו 14 מטר ועם הכביש הישן הוא יהפוך את כביש קהיר-אל־שורוק-כביש האמנה-ג'ניפה לאוטוסטרדה. עם סיום העבודות יהיו כל הצירים מקהיר לכיוון תעלת סואץ כבישים של שני מסלולים לפחות. חלק מהצירים המובילים לכיוון התעלה הם כיום אוטוסטרדות של 3–6 נתיבים בכל מסלול (ראו פירוט בטבלה שלהלן).

הערכה

אינני רואה כל צורך כלכלי בכביש דו־מסלולי בתוואי שבו עובר הכביש החדש. לדעתי, הסיבה לסלילתו היא צבאית. הכביש מאפשר תנועה מהירה יותר של צבא מצרים לכיוון ציר הגידי בסיני. בנובמבר 2017 אותרו עבודות להרחבת ציר הגידי בסיני כדי להופכו לאוטוסטרדה דו־מסלולית . גם אם הכביש נסלל מסיבות כלכליות, אין זה סותר את העובדה שהוא יאפשר תנועה מהירה יותר של צבא מצרים לכיוון מיצרי הגידי.

אני מבקש להזכיר כי בסיני נבנתה תשתית לוגיסטית נרחבת של מחסני תחמושת, מאגרי דלק בהיקף גדול ורשת ענפה של קווי מים. אני מזכיר לקוראים גם את מאמרי בנושא הגישור והמנהור בתעלת סואץ. להערכתי, בסיני היום ערוכים כוחות צבא בגודל של כשלוש דיביזיות. כל האמור לעיל מצמצם את הצורך של מצרים בצירים להנעת גייסות ולוגיסטיקה ממרחב קהיר לתעלת סואץ, כך שהציר החדש הוא שיפור נוסף במערכת התשתיות שתאפשר לצבא מצרים היערכות מהירה של גייסות בסדר כוחות גדול בסיני.

קרדיט: סא"ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב

 

פרקים קודמים:

מצרים:פיתוח מואץ של תשתיות צבא במרחב תעלת סואץ – סיני.פרק 1 בסדרה.
מצרים: סלילת אוטוסטרדות בסיני. פרק 2 בסדרה.
מצרים:גשר ומנהרות חדשות בתעלת סואץ.פרק 3.
מצרים:מערך הביצורים בפתחת רפידים מתפורר. פרק 4.
מצרים: הרחבת שדות צבאיים בסיני ובמרחב קהיר – תעלת סואץ. פרק 5
מצרים: לכל חייל מצרי בסיני – נבנה מחסן תחמושת בגודל 3 מ"ר. פרק 6.
מצרים: הצבא המצרי אוגר דלק בסיני.פרק 7.
מצרים: הכפלת סד"כ מובילי הטנקים.פרק 8.
מצרים: כוחות היבשה בצבא מצרים. סקירה כללית וסיכום תכניות הרכש. פרק 9 . 
מצרים:זרוע ההגנה האווירית.סקירה כללית וסיכום תכניות רכש.פרק 10.
מצרים: זרוע הים בצבא מצרים. סקירה כללית וסיכום תכניות רכש. פרק 13.
מצרים: זרוע האוויר-סקירה כללית וסיכום תכניות רכש. פרק 14.
מצרים: גשרים חדשים על תעלת סואץ. פרק 15
מצרים: מה מסתירה מצרים בנושא ההתעצמות הצבאית – פרק 16
מצרים אוגרת דלק ליום סגריר – פרק  17
מצרים: מערך הגישור הצבאי בתעלת סואץ – פרק 18

מצרים: בניית אתרי אחסון גדולים לנשק וציוד צבאי – פרק 19

מה עומד מאחורי ההתעצמות של צבא מצרים – פרק 20

התעצמות צבא מצרים אינה בגלל בניית הסכר באתיופיה – פרק 21

התעצמות צבא מצרים אינה קשורה לבניית הסכר באתיופיה, חלק שני – פרק 22

האם מצרים הענייה לא תוכל ליזום מלחמה? פרק 23

הסד"כ של צבא מצרים אינו נובע מהצורך לפתור את בעיית האבטלה – פרק 24

פיתוח שדות תעופה המשותפים לצבא ולתעופה האזרחית במצרים – פרק 25

 

כתיבת תגובה