מצרים:מערך הביצורים בפתחת רפידים מתפורר. פרק 4.

מיד לאחר חתימת הסכם השלום ולאחר שהמצרים קיבלו לידם את השטח שממזרח לקו A הם ניגשו במרץ רב לבניית מתחם דיביזיוני בפתחת רפידים – שטח המפתח של סיני. המתחם כלל עשרות מוצבים היקפיים (מוצבי “הגה”) – רובם בקיבולת פלוגתית, שדות מיקוש, ותעלות נ”ט. בניית המתחם הסתיימה תוך שנים מעטות.

ראוי לציין כי רק בפתחת רפידים נבנה מתחם הגנה ואילו ביתר הצירים (הציר הצפוני, ציר המתלה, ציר פארקר – ראס ג’ונדי – ראס סודר) כמעט ולא הוכנה תשתית ביצורים לחסימת הצירים.

במקביל לבניית המתחם בפתחת רפידים שנבנה בהתאם למוסכם בהסכם השלום,  בנו המצרים בעורמהממזרח לקו A, (על־פי הנספח הצבאי להסכם השלום – נאסר כל נוכחות צבאית מצרית בשטח שממזרח לקו A ) שרשרת של מוצבים פלוגתיים על כל הצירים המובילים מ”הקו הירוק” מערבה לתוך סיני. כדי להסוות את החריגה מהסכם השלום המוצבים הוסבו ככפר – ראה להלן צילום של קטע קטע לחימה מבוצר שמעליו דירת מגורים להסוואה (מתוך ספרי “מודיעין תלוש מהקרקע”).ששרשרת מוצבים זו נועדה להערכתי  לשמש להתרעה ולהשהיית צה”ל בדרכו אל מערב התעלה.

מאז שנת 2007, וכנראה אף לפני כן,  הפסיקו המצרים לתחזק  את מערך הביצורים, והמתחם בפתחת רפידים מתפורר ואינו ראוי עוד לשימוש – ראה הדגמות להלן. להערכתי, המצרים אינם חוששים יותר מפני מתקפה ישראלית, ובכל מקרה הם לא רואים את עצמם כמנהלים את קרב ההגנה לאורך קו  A.

יש כאלה התולים את ההתחמשות המצרית בחשש מצרי מפני מתקפה ישראלית. אני סבור שעצם העובדה שמערך הביצורים בפתחת רפידים מתפורר, מעידה כאלף עדים שהם יותר לא מפחדים מפנינו, ונושאים עיניהם מזרחה לעבר ה”קו הירוק”.

 

 

פרקים קודמים:

מצרים:פיתוח מואץ של תשתיות צבא במרחב תעלת סואץ – סיני.פרק 1 בסדרה.

מצרים: סלילת אוטוסטרדות בסיני. פרק 2 בסדרה.

מצרים:גשר ומנהרות חדשות בתעלת סואץ.פרק 3.

סא”ל (דימ’) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב

כתיבת תגובה