הכתובת נכתבת בימים אלו על הקיר וזה מעצבן מאוד את הרוסים בסוריה

נראה כי אירועים רבים,ורגעיים,שראינו במשך החודש האחרון,הולכים ולובשים צורה ופשר. הרבה ידיעות שפורסמו במקורות הגלויים וציינו אירועים ספורדיים ובלתי מובנים,עד

קרא עוד