דגלים, טקסים, וארונות של אלמונים

בשבוע החולף היה טקס אבלות קצת שונה מהרגיל באיראן,
שבעה אלמונים זכו לכבוד, לטקס לוויה כחלק מטקס החלפת הדגל במקדש פאטִמה הקדושה,
מי הם היו ומדוע זכו לכבוד, המשטר לא אומר דבר.
סיפור על דגלים, טקסים וארונות של אלמונים.

קרא עוד