מסמך סודי: סוריה תחזיר 18 מיליארד $ מתוך 50 שהיא חייבת לאיראן. חלק א'

ממסמך "סודי" שדלף מהמוסד הנשיאותי של איראן עולה כי מתוך 50 מיליארד הדולר המוערך שהוציאה ממשלת איראן במלחמת האזרחים בסוריה, נקבעו כ-18 מיליארד דולר בלבד שיוחזרו, לא במזומן אלא בצורה של פרויקטים ותוכניות שאין להן הצדקות מעשיות וכלכליות, ואין להן ערבויות ביצוע.

המסמכים החסויים שפרסמה קבוצת Qiyam Ta Sarguni, המקורבת לארגון מוג'הדין אלחלק, במאי השנה, הראו כי התקציב שהוציאה הרפובליקה האסלאמית במלחמת האזרחים בסוריה במשך 10 שנים עולה על "חמישים מיליארד דולר"; כעת פרסמה הקבוצה הזו מסמך נוסף שמראה שקשה לגבות את החובות לאיראן מסוריה.

המסמך החדש שעליו החותמת "סרי" הוא דו"ח שכותרתו "קביעת ההשקעה של איראן בסוריה והחזר חובות" שהוכן על ידי סגן הנשיא הראשון לתיאום ופיקוח כלכלי ותשתיות , ומסקירתו עולה כי אין בכלל תכנית ליישום מעשי של חלק מהפרויקטים.

על פי המסמך שדלף, ש"רדיו פארדה" אינה יכולה לאשר באופן עצמאי את נכונות המידע שלו, הדרישות של איראן מסוריה מחולקות לשתי קטגוריות: דרישות בתחום הצבאי ודרישות בתחום האזרחי.

בסעיף התביעות האזרחיות פורסם כי במהלך מלחמת האזרחים שנמשכה 10 שנים בסוריה, בנוסף ליצוא הנפט, שילמה איראן מסגרות אשראי ו"תשלומים אחרים" למדינה זו. כלומר, מלבד הנפט, הרפובליקה האסלאמית נתנה גם כסף מזומן לממשלת בשאר אל-אסד.

בדו"ח זה נאמר כי כתוצאה מהמסמך שנחתם על ידי שר הכלכלה והמסחר של סוריה ושר הכבישים והפיתוח העירוני לשעבר של ממשלת איראן (רוסתם גאסמי*) באוקטובר 2022, החזר החוב אמור היה להיפרס על ציר זמן של 50 שנה, שבמהלכן יש לשלם לאיראן כ-18 מיליארד דולר מהחובות של המגזר האזרחי במדינה זו.

 

פרויקטים על הנייר שנמשכים 50 שנה

מתוך שמונת הפרויקטים המפורטים בדוח ה"סודי" נהשיאותי הזה, זמן הביצוע של שלושה פרויקטים אינו ידוע וטרם הוחלט על שני פרויקטים אחרים. עבור ארבעה פרויקטים אחרים, איראן הולכת להוציא 947 ​​מיליון דולר כדי שתוכל לקבל את חובה מממשלת סוריה לאחר 50 שנה.

כך למשל, ברשימת הפרויקטים הללו שסוכמו ב-2015, יש מכרה פוספטים בהספק של 1.05 מיליארד טון.

אדמת פוספט היא החומר העיקרי והחיוני בייצור דשנים כימיים, ואיראן זקוקה ל-530,000 טונות של אדמת פוספט מדי שנה במגזר החקלאי, שחלקה מסופק באמצעות יבוא. על פי ההסכם שנערך עם ממשלת סוריה, איראן אמורה לספק חלק מהביקוש שלה ממכרה זה בעוד 50 שנה בהשקעה של 125 מיליון דולר שיושקעו בעוד 3 שנים.

ככל הנראה, חוזה זה כבר מיושם מאז 2018, ועד סוף פברואר 2022, נכרו מהמכרה הזה 2.05 מיליון טונות של פוספט.

  • חוזה "מוגדר" נוסף קשור לגוש הנפט 21 במחוז חומס עם רזרבה של 100 מיליון חביות נפט. סוג הנפט בתחום זה לא צוין, אך הדו"ח קובע כי בחוזה זה ל-30 שנה שהחל ב-2020, איראן הולכת להשקיע 300 מיליון דולר בשדה הנפט הזה תוך 5 שנים כדי לקבל 3.4 מיליארד דולר מחובותיה של מסוריה שהיא אמורה לקבל תוך 30 שנה.
  • גוש הנפט 12 באלבוקמאל הוא חוזה "מוגדר" נוסף עם ממשלת סוריה; חוזה עם אורך חיים של 30 שנה, שלפי דו"ח זה טרם החלו לבצעו, אך צופים כי בהשקעה של 300 מיליון דולר בתוך 5 שנים,איראן תרוויח סך של 3 מיליארד דולר  במהלך 30 שנים.
  • פרויקט נוסף הוא הקמה ותפעול של מפעילת הסלולר השלישית בסוריה; פרויקט שזמן היישום שלו לא ידוע ורק פורסם שאיראן הולכת להוציא 222 מיליון דולר כדי להקים מפעיל טלפון סלולרי שלישי בסוריה כדי שהפרויקט הזה יוכל לשמש לאחר 3 שנים. משך הפעילות של איראן בפרויקט זה הוכרז על הנייר במשך 20 שנה וההכנסה הצפויה הוכרזה כמיליארד וחצי דולר.
  • הפרויקט החמישי ברשימה הוא "תשלום של חלק מהכנסות נמל לטקיה". איראן אמורה לקבל חלק מהכנסות הנמל במשך 20 שנה. 
  • הפרויקט השישי קשור לנמל חמידיה, שמטרתו לא ברורה ובדוח זה רק נאמר שהפרויקט נמצא במשא ומתן.
  • "חמשת אלפים דונם של אדמה חקלאית" היא הכותרת של הפרויקט השביעי שסוכם בין ממשלות איראן וסוריה. בדיווח לסגנו הראשון של ראש ממשלת הרפובליקה האסלאמית של איראן, נאמר כי טיוטת החוזה של פרויקט זה טרם נחתמה. ככל הנראה, הפרויקט הזה אמור לשלם 25 מיליון דולר מחובות סוריה לאיראן בתוך 25 שנה.
  • ולבסוף, הפרויקט השביעי, שנקרא "גאודרי זהיד". לא ידוע מתי יתחיל הפרויקט הזה לפעול, אולם נאמר כי באמצעותו יוחזרו 7 מיליון דולר מהדרישות של איראן מסוריה למשך 25 שנה.

 

לבסוף, סך ההשקעה הנדרשת לאיראן לפרויקטים אלו הוערכו ב-947 מיליון דולר, ועל סמך הערכת דו"ח זה, השקעה זו אמורה להניב 17 מיליארד ו-932 מיליון דולר מחובות סוריה לאיראן.

החלק הבולט בדו"ח זה קשור ל"תחזית" לתקופת פירעון החוב, המוכרזת כ-10 תקופות של 5 שנים; כלומר, צופים כי 18 מיליארד דולר מחובות סוריה ישולמו לאיראן בעוד 50 שנה לאחר שאיראן תשקיע בפרויקטים אלו בעוד 3 ו-5 שנים.

להבנה הכללית של סכומים אלו, יש לומר כי 50 מיליארד דולר שווים ל-15% מסך התוצר המקומי הגולמי של איראן ושווים לשנה וחצי מהתקציב הכללי של הממשלה.

פגישתו של בשאר אסד עם עלי חמינאי בטהראן, מרץ 1397

קרדיט: רדיו פרדה    קרדיט לתמונה: סאנ"א