Site icon Nziv.net

מנהיגי דת מוסלמים בקניה תומכים בבחירתו מחדש של אוהורו קנייתה לנשיאות.

קבוצה של מנהיגי דת מוסלמים במומבאסה הביעה אתמול את תמיכתה בבחירה מחדש באוהורו קנייתה לנשיא קניה. מועצת האימאמים והמטיפים של קניה אמרה אתמול שהיא תומכת בבחירה מחדש של אוהורו קנייתה לנשיא קניה הבא כי הוא משלב מוסלמים בממשלתו.

המזכיר המארגן של המועצה, שיח' מוחמד ח'ליפה, הצהיר שהממשל הקנייתי מכיר במוסלמים באמצעות מינוים לעמדות בכירות בממשלה כמו שגרירים, חברי קבינט ומנהיג הרוב באסיפה הלאומית. למחוז החוף יש 4 שרים בממשלה. יש גם יותר מעשרה שגרירים מוסלמים. ממשלת קנייתה אף התקדמה בסוגיית הענקת שטרי הקניין לנובים לאחר שנים רבות של מאבק. ממשלת קניה מעודדת שילוב בקרב קהילות שונות וזה מראה שאין שנאה בלבו של אוהורו קנייתה.  

מועצת האימאמים והמטיפים של קניה אף שיבחה את הנשיא קנייתה בשל הכרזתו על חג הקרבן כחג לאומי ועל כך שהסיר את המס המוטל על תמרים במהלך חודש הרמדאן ואמרה שעל המוסלמים להכיר תודה כבור המחווה הזאת. כמו כן, השיפוץ של שווקי מאריקיטי וקונגוואאה היוו דוגמא מצוינת למפעלי הפיתוח של קנייתה. 

 

קרדיט:ד”ר משה טרדימן, מנהל ומייסד המכון לחקר אסלאם ומוסלמים באפריקה. 

 

 

 

Exit mobile version