השבוע שבין ה-7.6.19 ל- 13.6.19 אצל שכנינו הפלסטינים – סקירה

עיקרי הסקירה- יהודה, שומרון ועזה נכנסו לתקופת בחינות הבגרות. תקופה המתאפיינת לרוב בריסון האלימות. למרות זאת, בחמא”ס מאיימים בהסלמה בקרוב, והגבירו

קרא עוד