ניצחון לחברה האזרחית באנגולה לאחר שבית המשפט ביטל את התוקף של חוק הארגונים הבלתי ממשלתיים.

בית הדין החוקתי של אנגולה הכריז ב- 11.7 על הצו הנשיאותי נגד הארגונים הבלתי ממשלתיים, שביקש לפקח על הרישום ועל התמיכה הפיננסית בארגונים הללו, כבלתי חוקתי.

Image result for angola

בתגובה, המנהל של ארגון זכויות האדם אמנסטי בדרום אפריקה, דפרוסה מוצ'אנה, בירך על ההחלטה ואמר שפסיקת בית הדין היא צעד חיובי קדימה המעניק לרשויות באנגולה הזדמנות שנייה לחזור ולעבוד יחד עם הארגונים הבלתי ממשלתיים המקומיים כדי לבנות אווירה בטוחה ומאפשרת עבור החברה האזרחית. לדבריו, על הרשויות באנגולה לראות בארגונים הבלתי ממשלתיים כשותפים הפועלים למען האינטרס הציבורי ולא כאויבי המדינה.  

יצוין, כי הצו הנשיאותי בנוגע לארגונים הבלתי ממשלתיים פורסם במרץ 2015. הצו ייפה את כוחו של משרד התובע הציבורי להשעות את פעילויותיהם של ארגונים בלתי ממשלתיים לאומיים ובינלאומיים אם יתעורר החשד בנוגע למעורבותם בהלבנת הון או בפעילויות בלתי חוקיות או מזיקות נגד ריבונותה ושלמותה של אנגולה. בית הדין החוקתי קיבל החלטה ב- 11.7 שפורסמה רק אתמול שהצו הנשיאותי אינו חוקתי מאחר והפרוצדורה לאישורו הייתה צריכה להתבצע דרך האספה הלאומית.

 

   קרדיט:ד”ר משה טרדימן, מנהל ומייסד המכון לחקר אסלאם ומוסלמים באפריקה. 

 

כתיבת תגובה