סחורות טורקיות ונורמליזציה!

البضائع التركية والتطبيع!

מקורות ערביים טוענים כי סעודיה ומדינות במפרץ מנהלות מלחמה כלכלית נגד טורקיה ומחרימים סחורות שלה ובכך מפנים מקום לכניסת סחורות מישראל איתה הם בתהליך של נורמליזציה.