מצרים: ההגנה האווירית על עוצבות השדה. סקירה, ותכניות רכש. פרק 11

הקדמה

בצבא מצרים קיימות שתי מערכות להגנה אווירית:

האחת היא המערכת הארצית להגנת שמי מצרים. נערכת זו נותחה בפרק 10 של סדרת מאמרים זו.

המערכת השנייה מיועדת להגנת עוצבות השדה ועל יחידות צבא ומתקנים חיוניים במצרים. זו מערכת מבוזרת, ובד"כ בעלת כושר ניוד גבוה. מערכת זו נעה יחד עם כוחות הצבא ומופעלת עצמאית ע"י מפקדים בשטח בתיאום מסוים עם השליטה הארצית של זרוע ההגנה האווירית. מערכת זו תפורט במאמר זה.

 

רקע היסטורי

צבא מצרים, הוא צבא בעל אוריינטציה סובייטית ובתור שכזה  יש במבנהו עדיפות לכל נושא ההגנה האווירית. כדי להמחיש זאת אביא דוגמה ממלחמת יום הכיפורים. בראש מבצע הצליחה של צה"ל עמדה אוגדה 143 (בפיקודו של אריאל שרון)  עקב החשיבות שייחס צה"ל למבצע הצליחה הוא הוסיף לאוגדה זו גדוד נ"מ מעל התקן, כך שסה"כ היו בסד"כ האוגדה שני גדודי נ"מ. לעומת זאת בכל דיביזיה (אוגדה) בצבא מצרים יש  5 גדודי נ"מ  תקניים וסביר שדיביזיה במשימה מיוחדת אף תתוגבר בגדודים נוספים מרמת הארמיה או המטכ"ל.

מאז מלחמת יום הכיפורים, שבעקבותיה התנתקה מצרים מברית המועצות. והחלה מצרים בתהליך של אמריקניזציה, שכלל מעבר לנשק  והדרכה מארצות הברית. תהליך זה פסח כליל על נושא ההגנה האווירית , יתכן בשל הזיכרון המר של צבא מצרים מהמכות שקיבל מחיל האוויר הישראלי. גם כיום צבא מצרים הוא צבא עתיר במשאבי נ"מ המוקצים ביד רחבה לעוצבות השדה ולהגנת מתקנים חיוניים.

במלחמת יום הכיפורים ובשנים שאחריה, כלי נשק העיקריים נגד כלי טייס בידי עוצבות צבא מצריים היו תותחים נגררים 37 מ"מ מוכוונים אופטית ותותחי נ"מ -57 מ"מ מכווני מכ"ם. בעוצבות השריון היו מעט תותחי נ"מ ניידים: תחילה 2X57ZSU– ללא הכוונת מכ"ם ומאוחר יותר 4X23 ZSU-, מכווני מכ"ם.

המודרניזציה של צבא מצריים לא פסחה גם על יחידות הנ"מ והם החלו לקבל טילים מסוגים שונים החל מטילי כתף אישיים וכלה בטילים ניידים לטווח ארוך של עשרות ק"מ כגון SA-6 אשר הוצא מזרוע ההגנה האווירית וצורף להגנת כוחות היבשה.

ארגון מערך הנ"מ בכוחות היבשה בצבא מצרים

מערך הגנת הנ"מ במצרים מופעל בידי ארבע גופים:

 • ארמיות השדה
 • זרוע האוויר והגנה האווירית
 • הפיקודים המרחביים
 • כוחות מטכ"ליים

ארמיות השדה

לכל דרג בארמיות החל הרמת החטיבה יש יחידת נ"מ עצמאית משלו כדלקמן:

 • גדוד – אין כוח נ"מ אורגני, והגנת מפני כלי טייס נעשית באמצעות המקלעים הכבדים 12.7 מ"מ וכן באמצעות טילי כתף אישיים. (נתקלתי בעבר בגדוד ממוכן שהייתה בו סוללה תותחי נ"מ  ZSU-23X2 בת 4 קנים אך כנראה זהו מקרה היוצא מן הכלל המעיד כל הכלל).
 • חטיבה – יש גדוד אורגני שחימושו מבוסס בד"כ על תותחי נ"מ ועל טילי כתף מסוגים שונים המנוידים על ג'יפים
 • דיביזיה – קיים גדוד נ"מ במסגרת האגד הארטילרי. גדוד זה מצויד בטילים כגון צ'פראל, SA-6 וקרוטל. בנוסף לכך גם אגד התחזוקה כולל גדוד נ"מ הדומה במבנהו לזה שבחטיבות הדיביזיה (ראה להלן טבלה המדגימה את סד"כ הנ"מ בדיביזיה משוריינת)
 • ארמיה – בכל ארמיה יש אגד נ"מ שנועד להגן על המפקדות והמתקנים החיוניים של הארמיה. אגד זה יכול להקצות יחידות נ"מ לתגבור הנ"מ האורגאני שבידי הארמיה.
 • אגדי נ"מ מיוחדים – בחזית התעלה הוקמו 2 אגדי נ"מ מיוחדים המיועדים ככל הנראה להגן על גשרי תעלת סואץ. בכל אגד מספר גדודים המצוידים בתותחי נ"מ נגררים ובטילי כתף ע"ג ג'יפים. כל אגד כולל גם כוח אבטחה של שריון או יחידות סיור המצוידות בנגמ"שים מסוג BRDM-2. סביר להניח כי בעת חרום יתוגברו אגדים אלה גם בטילי נ"מ כגון צ'פרל.

זרוע האוויר וההגנה האווירית

 • בזרוע האוויר יש מספר לא ידוע של גדודי נ"מ, המיועדים להגן על שדות התעופה ועל מתקנים החיוניים כגון מאגרי דלק, בסיסי תחמושת אווירית וכיו"ב
 • זרוע ההגנה האווירית מצוידת אף היא ביחידות של תותחי נ"מ להגנה הן על סוללות הטילים והן על המתקנים המרחביים לאחסנה ולתחזוקת טילים.

הפיקודים המרחביים

 • מצרים מחולקת לשרשרת של פיקודים מרחביים שנועדו בעיקר להגנה על העורף האזרחי וכן למתן שירותים ליחידות קטנות החונות בתחומן.
 • יחידות אלה מאבטחות את המתקנים החיוניים בגזרתן (תחנות כוח, גשרים, סכרים וכיו"ב) הן באמצעות כוחות יבשה מיוחדים (מעין משמר לאומי) והן באמצעות תותחי נ"מ. יתכן שהפיקודים מצוידים אף בטילי נ"מ אך אין לכך כל רמז בחומר הגלוי שעומד לרשותי.

מטכ"ל

 • לא ידוע לי על קיומם של אגדי נ"מ מטכליים עצמאיים אך כמובן אין להוציא זאת מכלל אפשרות.
 • למטה הכללי המצרי יש מספר רב של יחידות הכפופות אליו ישירות. יחידות אלה מגוונות מאוד וכוללות בין היתר: אגדי קומנדו, חטיבות צנחנים, חטיבות עצמאיות של חי"ר ממוכן ושריון, חטיבות טילי קרקע-קרקע, וחטיבות חת"ם. אין בידי פרטים על הגנת הנ"מ ביחידות אלה אך סביר להניח שהן במצוידות בדומה ליחידות בארמיות השדה. יתכן שליחידות המתוכננות לפעול בהיטס יש ציוד נ"מ ייעודי יביל אוויר.
 • המטה הכללי יכול כמובן להקצות כלי נ"מ מעבר לתקן. מוכרת לי חטיבה הערוכה בגזרה מבודדת שתחת פיקודה מצויים 2 גדודי נ"מ (מתקן 796 – ארכיון דקל).

כלי נ"מ בעוצבות היבשה ובזרוע ההגנה האווירית במצרים

הספרור בהתאמה לתצלומי הכלים שלהלן.

1.       טיל כתף מנוייד על־גבי גיפ. (בצ"מ סוגים רבים של טילי כתף כגון: סטרלה, סטינגר, ועוד)

 • מצוי ביחידות – כל סוגי החטיבות : חי"ר, ממוכנות, ושריון.
 • 6-8 כלים בכל חטיבה
 1. תותחי נ"מ נגררים ZSU-23X2
  • מצוי ביחידות – כל סוגי החטיבות : חי"ר, ממוכנות, ושריון.
  • 2 סוללה בנות 4 כלים כ"א
 2. טילי הוק דגם MIM-23 Hawk מתוצרת ארה"ב בעל טווח פגיעה של 45-50 ק"מ.
  • מצוי ביחידות – הטיל העיקרי כיום של זרוע ההגנה האווירית
  • כל סוללה היא ככל הנראה בת 4 משגרים
 3. טילי פצ'ורה 2 M מתוצרת רוסית בעל טווח פגיעה של 35 ק"מ.
  • המדובר בטילי 3-SA נייחים לשעבר, ששודרגו והוסבו לניידים על מרכב של משאית. נראה באימונים וגם בתצוגת ראווה. (ברוסיה קיים דגם המורכב על מרכב של נגמ"ש, אך לא מתקלתי בדגם זה במצרים).
  • לא ברור לי מקומו של טיל זה במערך ההגנה של זרוע ההגנה האווירית, יתכן ונעשה בו שימוש להגנת אזורים בעלי חשיבות משנית. בסבירות נמוכה הועבר טיל זה למערך ההגנה הנייד של כוחות היבשה.
 4. טילי סאם-2 מתוצרת רוסית בעל טווח פגיעה של יותר מ-60 ק"מ.
  • טיל זה יצא רובו ככולו מהשרות בצבא מצרים. קיימת אפשרות שבאזורים משניים נותרו בשרות מספר סוללות.
 5. באק-2M מתוצרת רוסית בעל טווח פגיעה של עד 50 ק"מ.
  • טיל זה נראה במפגנים אך לא אותר על ידי ביחידות. סביר להניח כי הוא משולב בגדוד הנ"מ בחלק מן הדיביזיות שבסד"כ המצרי.
 6. S-300VM אנטאי 2500 מתוצרת רוסית בעל טווח של 250 ק"מ.
  • זהו הטיל החדיש ביותר בו מצטיידת כיום זרוע ההגנה האווירי. טיל זה נחשב כאחד טילי הקרקע אוויר הטובים בעולם. ברוסיה הוא מיועד גם לתת מענה (חלקי) גם מפני טילים ארוכי טווח.
 7. אמון-סקיי גארד מתוצרת איטליה מפיתוח מקומי מצרי לטווח של עד 12 ק"מ.
  • מקור גלוי מדווח על כלי זה אך אני לא נתקלתי בו.
 8. שילקה – Zsu-23-4M4 תותח נ"מ 4 קני  מונחה רדאר מתוצרת רוסית לטווח של עד 2.5   ק"מ מותקן על רכב זחלילי הכולל גם 4 משגרי טילי נ"מ מסוג SA-18 Igla  למרחק של עד 6 ק"מ ולגובה של עד 3.5 ק"מ
  • מצוי ביחידות – קיימים רק בחטיבות: ממוכנות ושריון. יתכן וקיים גם באגדי הנ"מ בארמיות.
  • תקן – 8-6 כלים בכל חטיבת שריון וממוכנת.
 9. סאם-6 מתוצרת רוסית בעל טווח של עד 25 ק"מ.
  • מצוי ביחידות – בגדוד הנ"מ של האגד הארטילרי בדיביזיות. לעומת ה-צ'אפרל, טילים מתנייעים אלה מצויים בעיקר בדיביזיות שעדיין מתבססות על אמצעי לחימה מזרח אירופאיים (טנקי 62T, נגמ"שי TOPAZ ו-50BTR).
  • תקן – בדיביזיה 4 משגרים, ויחידת גלוי ובקרת אש צמודה.
 10. תור 2M מתוצרת רוסית לטווח של עד 12 ק"מ.
  • ממקורות גלויים ידוע כי מצרים רכשה טיל זה (ראה להלן) אך אני טרם נתקלתי בו
 11. אבנג'ר מתוצרת אמריקאית למרחק של עד 8 ק"מ.
  • טיל זה נראה במפגנים אך לא אותר על ידי ביחידות. סביר להניח כי הוא משולב בגדוד הנ"מ בחלק מן הדיביזיות שבסד"כ המצרי.
 12. צ'אפארל מתוצרת ארה"ב לטווח של עד 9 ק"מ.
  • מצוי ביחידות – בגדוד הנ"מ של האגד הארטילרי בדיביזיות. זהו האמצעי השכיח ביותר בדיביזיות. כלי זה נמצא קרוב לוואדי גם באגדי הנ"מ בארמיות וכן באגדי הנ"מ המיוחדים שהוקמו לצורך הגנת גשרי תעלת סואץ
  • תקן – בדיביזיה 6 משגרים מדגם זה.
 13. קרוטאל מתוצרת צרפת למרחק של עד 8 ק"מ.
  • מצוי ביחידות – לא נצפה במסדרים. יתכן ומצוי בגדוד הנ"מ בדיביזיות .
  • תקן משוער – 4 כלים לדיביזיה
 14. S-400  טריומף
 • ברוסיה מוגדר טיל זה כטיל אוויר חלל). יש גרסאות מוזלות המיועדות לייצוא שבהם אין את כל היכולות.
  • לטיל 3 דגמים: 40N6 לטווח ארוך מאוד של 400, 48N6 לטווח של 250 ק"מ,  9M96 לטווח של 120 ק"מ. מצרים מנהלת מו"מ עם רוסיה לרכישת טילים אלה. לא ברור על איזה דגם של הטיל מתקיים המו"מ. אם יסופקו טילים אלה למצרים הם ישולבו בזרוע ההגנה האווירית

 

רכש טילי נ"מ עבור כוחות היבשה בצבא מצרים.

כאמור בפרק 9 של סדרת מאמרים זו, למצרים תעשיית נשק מאוד מפותחת, אבל לחוקרים שכמותי, הנשענים על פרסומים גלויים בלבד, אין מידע מה מייצר התע"ש המצרי בתחום ההגנה האווירית. ההשערה שלי היא שהם מסבים מערכות הגנה נגררות, כגון ה- SA-3 והופכים אותן לניידות, כלומר מייצרים משהו דומה למערכת ה- Pechora. להלן פרטים על הרכש המצרי בתחום הנ"מ.

 • לפני כעשור שנים, מצרים רכשה מארה"ב 75 משגרי נ"מ Avenger [הנקין יגיל. ההתעצמות של צבא מצרים, 11/2017].
 • מצרים רכשה מרוסיה בשנים האחרונות טילי ק/א מטווח קצר ובינוני מדגמים :

TOR-1/TOR-2 BUK-M2E  [הנקין יגיל. ההתעצמות של צבא מצרים, 11/2017].

 

סיכום

מערך ההגנה האווירית המסועף בצבא מצרים שהוכיח את עצמו במלחמת יום הכיפורים ואשר הורחב מאוד לאחריה מקנה הגנה טובה לצבא מצרים מפני כלי טייס מסוגים שונים (מטוסים ומסוקים כאחת). הרכש החדש של טילי נ"מ ארוכי טווח מצרים  מסוג  S-300 יקנה למצרים יכולות הגנה אווירית שלא היו לה בעבר.

בחומר הגלוי, ממנו אני ניזון,  לא מצאתי מידע על היכולות של מצרים להגנה מפני טילים ואיני יודע האם הרכש המצרי החדש מרוסיה נותן מענה לאיום זה.

פרקים קודמים:

מצרים:פיתוח מואץ של תשתיות צבא במרחב תעלת סואץ – סיני.פרק 1 בסדרה.
מצרים: סלילת אוטוסטרדות בסיני. פרק 2 בסדרה.
מצרים:גשר ומנהרות חדשות בתעלת סואץ.פרק 3.
מצרים:מערך הביצורים בפתחת רפידים מתפורר. פרק 4.
מצרים: הרחבת שדות צבאיים בסיני ובמרחב קהיר – תעלת סואץ. פרק 5
מצרים: לכל חייל מצרי בסיני – נבנה מחסן תחמושת בגודל 3 מ"ר. פרק 6.
מצרים: הצבא המצרי אוגר דלק בסיני.פרק 7.
מצרים: הכפלת סד"כ מובילי הטנקים.פרק 8.
מצרים: כוחות היבשה בצבא מצרים. סקירה כללית וסיכום תכניות הרכש. פרק 9 . 
מצרים:זרוע ההגנה האווירית.סקירה כללית וסיכום תכניות רכש.פרק 10.

 

קרדיט: סא"ל (דימ') אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב

כתיבת תגובה