מה קורה בשדות הנפט והגז בסוריה

מעט על מאחורי הקלעים של שדות הנפט והגז בסוריה.
מי השולטים בבארות ההפקה ומפיקים רווחים,
ומדוע לא נרשמו הכנסות ממכירות הנפט מעל שלושה עשורים?
מעט על מה היה, מעט על מה קורה, ומעט על מה צפוי להיות.

קרא עוד