צילום תמונת מצב אווירי במכ”מ מטוס התראה מוקדמת “הוקאיי” מצרי

על המסך מופיע סקירת מכ”ם של רוב שטח מצרים, בנוסף לחלק גדול מהים התיכון, חלקים מלוב, ישראל וחלקים מסעודיה, לבנון, סוריה וירדן.

מטוס ה-E-2C Hawkeye Hawkeye Airborne Early Warning and Control Aircraft של חיל האוויר המצרי הוא מטוס מתוצרת אמריקאית. ברשות חיל האוויר המצרי  8 מטוסים המצוידים במכ”ם ענק נגד חסימה AN/APS-145 המותקן על גבי המטוס, המאופיין ביכולתו לעקוב אחר 2000 יעדים בו זמנית ביבשה, בים ובאוויר, עם טווח מרבי של 640 ק”מ, יכולת זיהוי מטוסי סילון של עד 550 ק”מ, המכ”ם מספק יכולת זיהוי מלאה של 360 מעלות.

מטוסי התרעה מוקדמת מבצעים מערך של משימות בעלות השפעה ישירה על הפעילות, ולכן הם מכפילים את יכולות הלחימה של הכוחות:

• איתור כלי טיס עוינים בכל גובה ממרחקים ארוכים, התרעת כוחות ומתן מידע רציף, לרבות טווח, כיוון, מסלול, מהירות וגובה.

• מטוסים יכולים גם לדעת את סוג המטוסים העוינים אם הם מקרינים על ידי קביעת מאפיינים של המכשירים האלקטרוניים של המטוס העוין והשוואתם לנתונים הקיימים בספריית האיומים ב-AWACS.

• קשר עם בסיסי אוויר ומיירטי אוויר-אוויר, הובלת פעולות יירוט אוויר מתחילתו ועד סופו, חלוקת מטרות, הכוונה והתרעה של מטוסי קרב מפני מטוסי אויב מתקרבים.

• שליטה במטוסי הסיור האווירי הקרבי: הסיור האווירי הוא מספר מטוסי יירוט שטסים באזור מסוים, הנבחרים לאחר לימוד מדוקדק ובהם מבצעים מטוסי קרב אלו עבודת סיור לקראת יירוט כלי טיס עוינים.

להלן דרגת המוכנות הקרבית הגבוהה ביותר ללוחמי ההגנה האווירית:

• ביצוע משימות סיור להתרעה מוקדמת ולניטור האווירה יומם ולילה.

• ניהול פעולות הפצצה אוויר-קרקע, בעיקר נגד אתרי הגנה אווירית עוינים.

• פועל כתחנת ממסר בין מרכזי שליטה קרקעיים ומטוסי סיוע

• לתרום ולהשתתף בפעולות חיפוש והצלה.

• גילוי גופים ימיים בים ובאוקיינוסים.

• הערכת תוצאות הפצצות אוויריות.

• ניהול תעבורה אווירית.

• ביצוע סיורי סיור ואיסוף מודיעין עבור מרכזי מבצעים.

• השתתפות פעילה במצור אווירי

 

תמונת מצב אוויר ממכ”מ המותקן על מטוס בקרה אווירית מצרי:

קרדיט: ערב דפנס