המועצה העליונה של הברברים בלוב טוענת להסתה לרצח עם מצד הממשלה הזמנית במזרח לוב.

המועצה העליונה של הברברים בלוב דחתה שלשום בכל תוקף את פסק ההלכה של הועדה העליונה למתן פסקי הלכה הכפופה לממשלה הזמנית הלובית במזרח לוב שתיארה את הזרם האבאדי הנפוץ באזוריהם כמינות וכסטיה מדרך הישר ואת האבאדים כמי שנמנים עם הח’וארג’ (קבוצה המתמרדת נגד השלטון במדינה האסלאמית) בעלי האידיאולוגיה התכפירית.

המועצה העליונה של הברברים בלוב פרסמה שלשום הודעה לפיה תוכן פסק ההלכה נחשב לדרבון ברור להשמדה כללית של הברברים בלוב והפרה ברורה של ההסכמים והאמנות הבינלאומיות. פסק ההלכה מפיץ את מלחמת האחים בין הלובים ומאיים על השלום החברתי במדינה. כמו כן, השיח המסוכן הזה עלול להתפשט למדינות השכנות כדוגמת אלג’יריה ותוניסיה.

המועצה העליונה של הברברים בלוב קראה לכל אזרחי לוב שלא להיגרר מאחורי הקריאות האלה אותן תיארה כגזעניות וכמסוכנות. בה בעת, היא גם קראה למועצות הצבאיות בכל יחידות השלטון המקומיות החברות במועצה לאחד את שורותיהן ומאמציהם לשם שמירה על הביטחון והיציבות. לבסוף, המועצה קראה לקהילה הבינלאומית להיות מחויבת לאחריותה להגן על האזרחים.    

יצוין, כי הברברים והערבים ועירוב שלהם מהווים 97% מהאוכלוסיה בלוב המונה נכון לשנת 2015 לפי ה- CIA Factbook כ-6,541,948. האבאדים חיים בצפון אפריקה, בזנזיבר ובעומאן שהיא המדינה האבאדית היחידה בעולם. עד היום, הם סובלים מרדיפות מצד השלטון הסוני במדינות צפון אפריקה בשל אמונותיהם אינן תואמות את הסונה. שתי דוגמאות מובהקות לכך הן: שהח’ליפה המוסלמי יכול להיות אדם שאינו חייב להיות משבט קורייש, שבטו של הנביא מוחמד, כפי שדגלו הסונים או מצאצאי הנביא כפי שדגלו השיעים ובשל אמונתם שהקוראן נברא ואינו נצחי כמו האל.   

 

קרדיט:ד”ר משה טרדימן, מנהל ומייסד המכון לחקר אסלאם ומוסלמים באפריקה. 

 

  

 

 

כתיבת תגובה