בניית בית כלא "200 מגדלי שמירה" במצרים

מאמר של אלי דקל העוסק בבניית כלא חדש – מוגן במיוחד במצרים. להלן מספר פרטים:

בצילום לוויין ממאי 2021 עולה כי במצרים הולך ומוקם בית כלא מוגן במיוחד, עם מערכות של חומות ולמעלה מ־200 מגדלי שמירה. הכלא הוא בקיבולת של כ־40,000 אסירים ולהערכת החוקר אלי דקל, בית הכלא נועד לאסירים פוליטיים. בית הכלא הוא חלק ממערך כליאה שבונה הנשיא עבד אל פתח א־סיסי כדי לשמר את שלטונו.

את המאמר ניתן לקרוא בקישור

קרדיט: סא"ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב