הרצאה-שינויים במבנה חט’ המחקר באמ”ן. פרק 9 בשיחות על עבודת המודיעין

 

מר אלכס צייטלין, מנהל אתר “באים אל הפרופסורים”, מקיים סדרת מפגשים שבהם הוא מראיין את אלי דקל וד”ר מיכאל ברונשטיין בנושא עבודת המודיעין במטכ”ל. פרק ט’ שלפניכם עוסק בנושא השינויים שחלו במבנה הארגוני של חטיבת המחקר באמ”ן, בין השנים 1967 – 1997.

שינויים אלו, שנבעו אמנם ממקום טוב של רצון לפתור בעיות ולקדם נושאים שונים, גרמו לנזק ארוך טווח ביכולת של חטיבת המחקר לגבש הערכת מצב לאומית מאוזנת. לדעתו של דקל, בשנים אלו, חל תהליך ממושך של דחיקת גופי המחקר שעסקו בחקר התשתיות בארצות ערב (מודיעין גיאוגרפי)  ומפענוח צילומי אוויר, אל מחוץ לחטיבת המחקר. תהליך זה עם שינויים מבניים אחרים, גורמים לנזק מתמשך הן בגיבוש הערכת המצב הלאומית והן במתן מודיעין איכותי המאפשר לצה”ל לנצח במהירות את אויבי המדינה.

הוצאת גופי מחקר אלו מ”תזמורת חטיבת המחקר” הפכה תזמורת זו לתזמורת של חובבים, שאינם מכירים כלל ביכולות המופלאות של הכלים שהוצאו אל “מחוץ לגדר”. הרצאה זו כקודמותיה בסדרת ההרצאות,  מבוססת על ספרו של אלי דקל “מודיעין תלוש מהקרקע – הצלחה וכישלון בעבודת המודיעין הגיאוגראפי”.

ניתן לצפות בהרצאה בקישור:  https://www.dekelegypt.co.il/210610

קרדיט: סא”ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב