“פיננשל טיימס”: אסד מאבד את הפופולרית שלו בקרב העלאווים בסוריה

עיתון אמריקאי אמר כי המשבר הכלכלי בסוריה מביא את אסד  לאבד את הפופולרית שלו ממנו הוא שואב את כוחו ועיקר התמיכה בו.

על פי העיתון “פיננשיאל טיימס”, המשבר הכלכלי החל לשבור את בסיסי התמיכה באסד, בקרב העדה העלאווית ממנה הוא בא.

היעדר סממני מרד באזורי החוף, מעוזי העלאווים בסוריה בעקבות תמיכתם באסד בזמן המלחמה בססו את שלטונו במדינה, אך הסנקציות הכלכליות והתפשטות מגיפת קורונה בישרו על מתח כעת בין הצדדים.

העיתון הוסיף כי מאז תחילת המרד הסורי, אסד ומשטרו נאבקים לשרוד, גם אם על ידי הרס המדינה, והצליחו לחזור ולשלוט על שני שלישים מהמדינה, אך המשבר הכלכלי חסר התקדים מאיים להרוס את מה שנותר.

העיתון טוען  כי אסד מסתמך על המאגר האנושי של בני העלאווים כדי לגייס אותם למשטרה ולהילחם בשורותיו.

אך העיתון הדגיש כי העלאווים הנאמנים, המהווים רק כ -15% מאוכלוסיית סוריה, נחשבו מאז ומתמיד לאבן הפינה להישרדותו של אסד.

העיתון ציין שכמו כל הסורים, גם העלאווים מושפעים מהתרחבות ממדי העוני בשורותיהם, מהפסקות חשמל, ממחסור במטבע, מירידה בתעסוקה ומאבטלה.