Site icon Nziv.net

הכלכלה העולמית משותקת בגלל קורונה

העיתון האמירתי "אל-ויז'ן" פרסם קריקטורה על ההשלכות הכלכליות של נגיף הקורונה, לאור ירידה משמעותית בפעילות הכלכלית, באזורים רבים בעולם.

העיתון הביע את רעיונו בצורת חץ, שנראה יושב על כיסא גלגלים, בהתייחס לשיתוק הכלכלי שפקד מדינות רבות בעולם.

Exit mobile version