ביום השנה ה-4 לטבח האזרחים בדמשק בנשק כימי-עצרות ברחבי העולם.

באותו יום מר ונמהר בו שגרה חטיבת טילי הסקאד האסטרטגים -155  16 טילים נושאי ראש חץ כימי לעבר שכונות אזרחיות באלרוטה המזרחית בפרברי דמשק  נהרגו יותר מ-1400 מתושבי האזור רובם נשים וילדים.

הסורים לא שוכחים. לא רק עצרות זיכרון בכל רחבי סוריה הנמצאים בשליטת המורדים אלא גם ברחבי אירופה.

כך למשל בעיר הנובר בגרמניה קיימו פליטים סורים עצרת זיכרון במדרחוב במרכז העיר:

באוסטריה:

https://youtu.be/2FyJH7ZHru8