אף על פי ולמרות הכל-תמונה אופטימית ומרגשת.

ילד סורי מהעיירה الهبيط – אלהביט – שאיבד את 2 רגליו בהפצצות הצבא הסורי הברבריות החלים והתאים לעצמו זוג פרוטזות וחזר לכתה ללמוד.

*