מקורות מודיעין: ישראל מתאמנת על מיתאר תקיפה כנגד איראן בחודש האחרון

מקורות מודיעין ממדינת מזרח תיכון מסוימת (ולא ישראל) יודעים לומר כי ישראל מתאמנת על מיתאר תקיפה כנגד איראן בחודש האחרון.


על פי אותם מקורות פנימיים עולה כי ישראל מפעילה בימים האחרונים ביתר שאת את מטוסי הביון "נחשון" לאיסוף מודיעין צפונית ללוב ועד מזרחית לטוניסיה ומתאמנת בלילות עם מטוסי הקרב לטווח של 1200-1300 ק"מ.

מהמידעים השונים עולה כי טייסות הקרב של ישראל הכוללות סוגים שונים של מטוסי קרב החלו באימוניהם על פי תכניות מגירה שהוכנו מראש לפרויקט הגרעין האיראני.

כך נבט הגרעין האיראני | ישראל היום

קרדיט : יוסי אליעזר – 301 העולם הערבי