לבנון דוחה את הצעת האו”ם לחידוש מנדט כוחות יוניפי”ל בלבנון. זמני?

שר החוץ הלבנוני, עבדאללה בוחביב, הודיע כי לבנון דוחה את טיוטת הסכם חידוש המנדט של כוחות יוניפי”ל, בנוסחה הנוכחי.
לטענתו של בוחביב, הטיוטה “לא מספקת מענה די לצורך הבסיסי של שיתוף הפעולה בין כוחות יוניפי”ל לבין הממשלה הלבנונית (בעיקר תיאום ושיתוף לבנון בפעולות המתוכננות של יוניפי”ל – ה.מ), המיוצגת על ידי הצבא הלבנוני”.

בהחלטה 1701 של מועצת הביטחון של האו”ם משנת 2006, הוחלט כי מנדט יוניפי”ל יוחל בשלבים סדורים, כאשר בסופם, יוסדרו כלל המחלוקות באשר לתיחום הטריטוריה הלבנונית והישראלית, ולקביעת גבולות סדורים – כל זאת בהסכמה של שתי המדינות, כמובן.

השלב החמישי, בו אנו נמצאים כיום, קורא לפתרון הסוגיה באמצעות שלום, ושיח דיפלומטי בין המדינות, בתיווכו של יוניפי”ל.

השלב השישי, והאגרסיבי ביותר, כופה על הצדדים את החלת קווי הגבול, כפי שנקבעו בהחלטה 1701.
טיוטת הסכם הארכת המנדט של יוניפי”ל, על פי שר החוץ הלבנוני, למעשה מותנה במעבר לשלב השישי.

 

לדבריו של שר החוץ, לא ניתן לעבור לשלב השישי, מבלי שישנן הסכמות על נקודות המחלוקת בגבול.
עוד הוסיף כי הסכמות על נקודות המחלוקת אף יובילו לירידה במפלס המתיחות בין ישראל ללבנון, ובין ישראל לחזבאללה, מפלס שכזכור, הגיע לשיאו לפני מספר חודשים, על ידי הצבה של שני אוהלים המאוישים באנשי חזבאללה מעבר לקו הכחול.

ההערכה כי אי הארכת המנדט היא דבר זמני בלבד.
בסופו של דבר, מועצת הביטחון בסבירות גבוהה תחזור בה מהדרישה למעבר לשלב השישי – וכך למעשה נשאר בשלב החמישי (הנוכחי), ולא יהיה שינוי כלל מהמצב הנוכחי.
ימים יגידו.

United Nations Interim Force in Lebanon - Wikipedia

 

קרדיט:  ערוץ הטלגרם המוח’אבראת     קרדיט לתמונה: ויקיפדיה