קריאה להדברות בין כל חלקי החברה בישראל – "שבו לדבר ביחד"

אם גם אתם חושבים שאני – את – אתה – אנחנו – כולנו, כל החלקים המרכיבים את החברה הישראלית, למרות שלכל אחד מאיתנו יש דעה שונה מחברו, על אף ההבדלים ולמרות הכל, יכולים – צריכים – חייבים, לשבת לדבר יחד, אז בואו נשב לדבר.

בואו לאוהלי ההידברות, שייפתחו לכבוד חג הפורים, לכבודכם ולמענכם.
בתל אביב, ביום שני 6 במרץ, בשעה 17:00, רח’ רוטשילד 16, מול בית העצמאות.
בירושלים, ביום שלישי 7 במרץ, בשעה 17:00, רח’ יואל זוסמן, בין בית המשפט העליון לכנסת ישראל.

בואו, שבו לדבר ביחד.