כמה סורים עבדו בכווית בשנת 2022?

מחלקת הסטטיסטיקה של כווית פרסמה את רשימות מספר העובדים במגזרים שונים בכווית, והסורים דורגו במקום השביעי מבחינת מספר העובדים הזרים.

ולפי נתוני מערכת המידע של שוק העבודה, הקהילה ההודית היא הגדולה ביותר בשוק העבודה של כווית, כך לפי הסטטיסטיקה העדכנית ביותר שפורסמה ב-30 בספטמבר 2022.

מערכת המידע של שוק העבודה היא מערכת של נהלים מוסדיים לאיסוף, שילוב, ניתוח והפצת נתונים הקשורים לשוק העבודה בכווית וקישורם לסיווגים בינלאומיים במאגר מידע משולב המכיל נתוני רשומות אלקטרוניות המשלבות נתונים הקשורים בשוק העבודה בשיתוף עם סוכנויות שותפות עם המינהל המרכזי לסטטיסטיקה, ונתוניו מופקים בדו"ח רבעוני.

מספר הסורים העובדים בכווית הגיע רשמית ל-63,680, כולל 7,233 נשים, המהווים 3.2 אחוזים מכוח העבודה בכווית.

מספר ההודים שעבדו בכווית הגיע לכ-476 אלף ו-335 עובדים, מתוכם 42 אלף ו-789 נשים, ומספר העובדים במצרים הגיע לכ-467 אלף עובדים, מה שהופך את הקהילה המצרית למקום השני במונחים של מספר עובדים.
לא נכללים בסטטיסטיקה כל המשרתים וכדומה, או מה שנקרא בכווית "המגזר המשפחתי".

סורים בכווית

ראוי לציין כי מספר  הסורים  המתגוררים בכווית מסתכם ב-146 אלף סורים, לפי נתוני "המנהל המרכזי של כווית לסטטיסטיקה" שפורסמו בינואר 2019, ורוב הסורים היו שם מעוד לפני 2011.

סורים בכווית (אינטרנט)

קרדיט: סוריה טי וי   קרדיט לתמונה: רשתות חברתיות