הרצאה: זרקור על אמ”ן פרק מ”ב–החסרונות של תוכנית “הצריחים הגבוהים”   

באתר האינטרנט “דקל מודיעין אסטרטגי נטוע בקרקע” פורסם פרק מ”ב בסדרת ההרצאות על תפקוד אגף המודיעין בצה”ל. הפרק עוסק בניתוח החסרונות של תוכנית המלחמה המצרית “צריחים גבוהים”. המצרים פעלו במלחמת יום הכיפורים על פי תוכנית זו, ויש בציבור כאלו הסוברים שהמצרים הסתפקו בביצועה, שכן כל כוונתם במלחמה היה להתניע מהלך מדיני מעמדה של כבוד. דקל שולל גישה זו ומצביע על חסרונותיה של התוכנית. מהניתוח של דקל עולה שלתוכנית זו היה שלב שני אותו ניסו המצרים לבצע ב-14 לאוקטובר 1973, ונכשלו.

ניתן לצפות בהרצאה בקישור: https://www.dekelegypt.co.il/220915

קרדיט: סא”ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב