הרצאה: הפתעות במלחמת יום הכיפורים בזירה המצרית

בציבור הישראלי  התקבעה מלחמת יום הכיפורים כמלחמה בה כשל המודיעין הישראלי באי מתן התרעה לצה"ל על המלחמה העומדת לפרוץ. מעטים בחיל המודיעין ובציבור הישראלי עוסקים בשאלה כיצד פעל המודיעין בישראל במהלך המלחמה?

בהרצאה שלפניכם אלי דקל פורס בפני המאזינים של שש הפתעות בהם הופתע צה"ל במהלך המלחמה בזירה המצרית. רובן של ההפתעות לא מוכר בציבור בישראל, ובצה"ל לא עסקו בהפקת לקחים מהפתעות אלו. על ההפתעות נמנות הפתעות כגון: חוסר ידיעה מוחלט של דוקטרינת ההגנה בצבא המצרי והצטיידות של המצרים בטילים באלסטיים מסוג שגר ושכח.

ניתן לצפות בהרצאה

קרדיט: סא"ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב