מצרים: סדקים חמורים בסכר משני המקושר לסכר הרנסנס האתיופי הגדול

במכתב למועצת הביטחון של האו”ם, הזהירה מצרים מפני הימצאות סדקים הנמשכים בחזית הבטון של תת-הסכר המקושר לסכר הרנסנס הגדול באתיופיה , והדגישה כי הדבר מדאיג במיוחד בשל אי עמידתה של אתיופיה בחובתה לבצע את מחקרי ההשפעה הסביבתית והחברתית-כלכלית הנדרשים.

המכתב ששלח שר ההשקיה המצרי, מוחמד עבד אל-אטי, מתייחס להחלטה החד-צדדית של אתיופיה למלא את המילוי השלישי של סכר הרנסנס, לפי מה שדווח בתקשורת המקומית.

עוד עולה כי מצרים קיבלה הודעה על כוונת אתיופיה להחליט באופן חד צדדי לחדש את מילוי סכר הרנסנס הגדול בעונת הגשמים הנוכחית.

הפרת הסכם העקרונות

שר ההשקיה המצרי הסביר כי החלטה זו מגיעה בהיעדר הסכם בין מצרים, סודן ואתיופיה על הכללים המסדירים את מילויו והפעלתו של סכר הרנסנס, ובכך מתעלמת לחלוטין מהצהרת נשיא מועצת הביטחון שפורסמה בספטמבר 2021, ומהווה הפרה מהותית חוזרת ונשנית של הסכם הצהרת העקרונות משנת 2015.

עוד הדגיש במכתבו כי הסכם הצהרת העקרונות אינו קובע כי הקמת ומילוי סכר הרנסנס יתבצעו במקביל, ולמעשה אין עמימות כי המשמעות הרגילה של נוסח ההסכם ולדרוש מאתיופיה לערוך הסכם מחייב מבחינה משפטית עם מצרים וסודאן לגבי הכללים המסדירים את מילוי הסכר והפעלתו לפני תחילת המילוי.

הפרות תכופות

בנוסף, שר ההשקיה חזר על דחייתה המוחלטת של מצרים להפרות חוזרות ונשנות אלו של חובותיה של אתיופיה על פי כללי המשפט הבינלאומי החלים, לרבות הסכם הצהרת העקרונות, והדגיש כי מצרים רואה באתיופיה אחראית מלאה לכל נזק משמעותי שעלול להיגרם למצרים על ידי הפרות חוזרות ונשנות אלו.

קרדיט: אלערביה

ראוי לציין כי אתיופיה החלה במילוי השלישי של סכר הרנסנס מבלי להגיע להסכם משפטי מחייב עם המדינות במורד הזרם ,מצרים וסודאן, על כללי מילוי והפעלת הסכר, וללא שמירה על החוקים הבינלאומיים והסכם הצהרת העקרונות משנת 2015 שנחתם בין שלוש המדינות.

ورقة علمية: هذه استراتيجية إسرائيل تجاه سد النهضة الإثيوبي

קרדיט: אלחורה  קרדיט לתמונות: רשתות חברתיות