סוריה "מעדכנת" את גודל אוכלוסייתה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של המשטר הסורי פרסמה נתון של גודל האוכלוסייה בסוריה, על פי הנתונים הכלולים בחלק מרישומי המצב האזרחי בתחילת שנת 2020, בליווי ספקות לגבי דיוק הנתונים הכלולים בו. מהמשרד נמסר כי האוכלוסייה בסוריה, על פי רישומי המצב האזרחי, הגיעה בתחילת שנת 2020 ל-28,840 מיליון, מתוכם 14.437 מיליון נשים ו-14.403 מיליון גברים.

המרכז גם העריך את גודל האוכלוסייה בסוריה באמצע 2021 בכ-22.923 מיליון, על פי מודלים מיוחדים שלפיהם פעל הצוות שהוקם להערכת האוכלוסייה. במהלך שנת 2019 האוכלוסייה הסתכמה ב-16.3 מיליון ובשנת 2018 הגיעה ל-16 מיליון, בעוד המספר ב 2017, עמד על 26.3 מיליון, מה שאומר שיש טעויות במידע המצורף.

מנהל הלשכה הסורית לסטטיסטיקה לשעבר, שפיק ארבש, אישר כי קיימת טעות במספר שפורסם עבור השנים 2017 ו-2018, והסביר כי הנתונים שהתקבלו על פי נתוני רישומי המצב האזרחי כוללים את כל הסורים הרשומים במזכירות רישום אזרחי בארגון, בין אם מתגוררים בסוריה או מחוצה לה .

גודל האוכלוסייה הרשומה לשנת 2020 של 28.8 מיליון אינו מדויק לחלוטין, וכי ישנן תהיות בנוגע לשאלה האם הנתונים הללו כוללים את כל הלידות המתרחשות מחוץ למדינה, ובאזורי האופוזיציה כמו במחוז אידליב.

קרדיט: סוכנות קסיון