איראן מעמיקה את נוכחותה במגזר המנהלי בסוריה. מה מאחורי?

ממרכז ג’וסור ללימודים הסורי נמסר כי ב-21 בפברואר 2022 חתם השר לפיתוח מנהלי בממשלת המשטר על מזכר הבנות עם איראן בנושא שיתוף פעולה בתחום המנהל ומשאבי אנוש.

הוא הסביר כי הבנה זו תורמת להעמקת נוכחותה של איראן בתשתיות ובניהול המגזר הציבורי בסוריה, צעד שנעשה במקביל למאמציה לגבש את השפעתה חברתית באמצעות מדיניות קידום השיעה, שינוי דמוגרפי כפוי ורכישות נדל”ן ברוב הערים וכן באמצעות מדיניות כלכלית ע”י השקעה בתשתיות, חתימה על הסכמים ארוכי טווח והקמת חברות. 

הוא הוסיף כי איראן מבקשת להפוך את נוכחותה בסוריה כך שלא תהיה קשורה בהכרח להישרדות המשטר, אלא נראה שהיא מתכוננת לשלב שלאחר בשאר אל-אסד וזאת על ידי העמקת השפעתה בחברה ונוכחותה במוסדות ציבוריים ופרטיים.

הוא המשיך: ניתן לומר שהיא מסתמכת על מזכרי ההבנות המשותפים שנחתמו בהיבט המנהלי והכלכלי כדי להבטיח את הדברים הבאים:

• החזרת חלק מהעלויות הגבוהות של המלחמה שניהלה איראן בסוריה, שהוציאה כמעט 30 מיליארד דולר מאז פרוץ ההפגנות ב-2011.

• גביית החובות על הלוואות שהעניקה איראן למגזר הציבורי הסורי על מנת להבטיח את יציבותה בביצוע משימותיה לכל הפחות, שהסתכמו ביותר מ-12 מיליארד דולר תוך 10 שנים.

*-  הרחבת והקלת העבודה והפעילות של סוחרים וחברות איראניות, במיוחד אלו הקשורות למיליציות שלה במזרח התיכון, כדי להקל על נטל המימון של אוצר המדינה, ובהקשר זה היא מנסה לחקות חלק מהניסיון של חיזבאללה בחדירה למגזר הציבורי הלבנוני ולמוסדות הרשמיים.

*- הקלת העברת כספים ומציאת משתפי פעולה עימם כיום, בתקווה להקל על עסקים פיננסיים ונושאים הקשורים למדיניות ההתחמקות מסנקציות ולהקל על עבודתם של יחידים וקבוצות בעתיד, המשרתת את מדיניות ההתפשטות של איראן באזור כולו ולא רק בסוריה.

*- הפחתת הלחץ בתוך איראן, בעיקר מצד אלו הטוענים שמלחמות חוץ לא הביאו פרי. לכן היא התלהבה מהפוטנציאל הכלכלי , לא רק בסוריה, אלא גם בעיראק, שממנה הצליחה לגבות מיליארדי דולרים באמצעות השקעות כלכליות, במיוחד ממכירת גז ואספקת חשמל.

סוריה איראן