Site icon Nziv.net

מחקר תוכנית המבצעים המצרית במלחמת יום הכיפורים

עמותת יוצא קהילת המודיעין, קיימה במרכז למורשת המודיעין (מל"מ) דיון מוסרט בנושא "תוכנית המבצעים המצרית במלחמת יום הכיפורים – מה יעדיה ולאן חתרו להגיע".

בדיון נטלו חלק :

סיכם את הדיון פרופ' (אמריטוס) יואב גלבר.

קבוצת חוקרי היסטוריה צבאית; ד"ר מיכאל ברונשטיין, ד"ר אורי מילשטיין וסא"ל (בדימוס) אלי דקל קיימו דיון בדברים שנשא פרופ' גלבר ומתחו עליהם ביקורת נוקבת. בין השאר, הם חולקים  על תפיסתו של גלבר שאין חשיבות למחקר תוכנית המלחמה המצרית, וכן מתנגדים לתפיסתו שכל עוד לא נפתחו הארכיונים המצריים בנושא, אין בידינו די חומר אמין כדי לקבוע מה היו היעדים הצבאיים של המצרים במלחמת יום הכיפורים.

הדיון בדברי פרופ' גלבר פורסם בערוץ היוטיוב של אלי דקל בקישור:

https://youtu.be/plqxTPHKjds

קרדיט: סא"ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב

 

 

 

 

Exit mobile version