חזרה לנקודת האפס? הקריקטורה מתוך “אלעַרַבִּי אלגַ’דִיד”

חזרה לנקודת האפס? הקריקטורה השבועית של עידית
מתוך : אלעַרַבִּי אלגַ’דִיד , العربي الجديد

שנתיים מאז הפלת הרודן עֻמַר אלבַּשִיר- عمر البشير והנה סודאן עוברת מיד ברזל אחת לשנייה.
נשיא מועצת הריבונות, עַבְּד אלפַתַאח אלבֻּרְהַאן – عبد الفتاح البرهان, סילק את הגורמים האזרחים מהממשלה וביצע הפיכה צבאית – אִנְקִלַאבּ עַסְכַּרִי – انقلاب عسكري בסודאן.

הממשלה הזמנית הסודאנית סבלה משתי בעיות עיקריות:
הכלכלה הסודאנית קרסה והיתה במצב של שיתוק שאינו מאפשר פיתוח כלכלי.
הצבא המשיך לשמור לעצמו את מקורות הכנסותיו והן כריית זהב – תַעְדִין א-דַ’הַבּ تعدين الذهب ומסחר בצאן ובקר – תִגַ’ארַת אלמַאשִיַה – تجارة الماشية. הצבא גם שלט על מעבר הסחורות מהנמלים בסודאן.

יש ביטוי האומר: العسكر مولود في الخنادق والسياسيون مصنوعون في الفنادق” – אלעַסְכַּר מַוְלוּד פי אלחַ’נַאדִק וא-סִיַאסִיוּן מַצְנוּעוּן פי אלפַנַאדִק – הצבא נולד בשוחות ואילו הפוליטיקאים נוצרים בבתי המלון.
הביטוי רומז לכך שאנשי הצבא הם ללא דופי, בעוד שהפוליטיקאים האזרחים הם מושחתים ואינם ראויים כלל להיות בשלטון.

מה דעתכם?
האם עַבְּד אלפַתַאח אלבֻּרְהַאן אכן נושא עמו תקווה חדשה לסודאן האומללה או שהוא עתיד להחזיר אותה לנקודת האפס?

ומה בקריקטורה?
הכותרת: מַסַאר אלחַל א-סִיַאסִי פי א-סוּדאן – مسار الحلّ السياسي في السودان – מסלול הפתרון המדיני בסודאן.
הדמות הגדולה במדי צבא מסמלת את עַבְּד אלפַתַאח אלבֻּרְהַאן, عبد الفتاح البرهان -מפקד הצבא הסודאני שביצע הפיכה.
על רגלו האחת קשור הפוליטיקאי, שאמור להיות שותפו לממשלה. הוא קטן, מבוהל וידיו כפותות מאחור.
אין לו סמכויות והוא לא יכול לעשות דבר. כיסיו ריקים והוא חג סחור סחור ללא תכלית.
מי שמושל בכיפה וקובע את המדיניות בסודאן הוא הצבא.

לפי הקריקטורה, שילוב הכוחות האזרחי והצבאי בממשלה לא יצליח. אחד מהם, ובמקרה זה, הצבא, עתיד לגבור על השני.

הידעתם?
חוק הג’ונגל: 
אחד העיתונאים משווה את מה שהתרחש בסודאן לחוק הג’ונגל – קַאנוּן אלעַ’אבַּה – قانون الغابة. האריה מסכים בהתחלה לשלוט יחד עם השור ורוכש את אמונו, אבל אח”כ הוא תוקף אותו בתואנה שהוא רעב. כך, הצבא בסודאן הסכים לחלוק את השלטון עם האזרחים, ורק חיכה להזדמנות המתאימה לתקוף.

מכבסת מילים: מבצעי ההפיכה משתמשים במילים כמו “תיקון מסלול” – תַצְחִיח מַסַאר -تصحيح مسار, “מהפכה מתקנת” – תַ’וְרַה תַצְחִיחִיַה – ثورة تصحيحية” או – ניקוי המהפכה מהפגמים – תַנְטִי’ף א-תַ’וְרַה מִן א-שַוַאאִ’בּ – تنظيف الثورة من الشوائب”….כך, יכול עַבְּד אלפַתַאח אלבֻּרְהַאן להתהדר בכך שהוא המושיע של סודאן והוא כלל לא ביצע הפיכה שלטונית.

חיקוי עלוב? האם עַבְּד אלפַתַאח אלבֻּרְהַאן הסודאני מנסה לחקות את עַבְּד אלפַתַאח א-סִיסִי, נשיא מצרים? לפי כמה עיתונאים ערבים אין מה להשוות: הממשל האמריקאי כלל לא תומך בבֻּרְהאן. א-סיסי, בזמנו, עמד בראש תנועה עממית רחבה שכללה כוחות אופוזיציה שהסכימו עם שלטונו הזמני. לעומתו, השליט הסודאני לא זוכה לתמיכה פוליטית ועממית.

קרדיט: עידית בר – חוקרת ומרצה על החברה והתרבות הערבית