Site icon Nziv.net

קבוצת התמיכה באסלאם ובמוסלמים הרגו אזרח ותלו את ראשו בשוק אזויראת.

מקורות מקומיים יודעי דבר מסרו היום ליומון אל-ע'ד בשפה הערבית היוצא לאור במאלי שלוחמי קבוצת התמיכה באסלאם ובמוסלמים, ארגון הגג של כל הארגונים הג'האדיסטים הפעילים במאלי, ירו למוות באזרח אותו חטפו לפני מספר שבועות באיזור אדויה שמצפון לטימבוקטו באשמת פעילות למען שירותי מודיעין זרים.   

אותם מקורות מסרו שלוחמי הקבוצה הרגו את האזרח המאלי אומידא אל-וסרי, כרתו את ראשו ותלו אותו בשוק המתנהל פעם בשבוע של כפר אזויראת שממערב לטימבוקטו. המקורות הוסיפו שלוחמי הקבוצה חילקו באותו המקום גילוי דעת במסגרתו הזהירו את המודיעים האחרים של הכוחות הצרפתים ואיימו לנהוג באותה צורה עם כל מי שתיארו כבוגדים הפועלים נגד האסלאם ולטובת הכוחות הזרים בצפון מאלי.

 

קרדיט:ד”ר משה טרדימן, מנהל ומייסד המכון לחקר אסלאם ומוסלמים באפריקה. 

 

Exit mobile version