לאחר שנים שלא פרסם נתונים, הבנק הלאומי האיראני עומד על סף פשיטת רגל

לאחר הפסקה של מספר שנים, הבנק הלאומי של איראן פרסם את הדו"חות הכספיים שלו לשנת 2020, בהם צוין כי ההפסדים המצטברים שלו הסתכמו בשנה שעברה ב -67,523 מיליארד טומנים, המקבילים ל -73 % מהון הבנק.

הון הבנק הלאומי של איראן בשנת 2020, עם הערכת שווי הנכסים, הסתכמה ב -92,292 מיליארד טומנים, אך בנוסף להגדלת ההון הזו נרשמו 67,523 מיליארד טומנים של הפסדים שנצברו בבנק הלאומי של איראן.

על פי סעיף 141 לחוק המסחרי, אם הפסד חברה עולה על 50 אחוזים מההון שלה, יש לערוך מיד אסיפת חירום כללית של החברה ולפזר אותה או לשנות את שווי ההון שלה ביחס לדו"ח הרווח וההפסד.

הדו"חות הכספיים של הבנק הלאומי של איראן בשנה שעברה מראים שבבנק זה, בסוף השנה האיראנית האחרונה (הוא הסתיים ב -20 במרץ שעבר), היו 325,914 מיליארד טומאן של פיקדונות השקעה לטווח ארוך ו -158,334 מיליארד טומאן של פיקדונות שוטפים ותכניות חסכון טובות.

ראוי לציין כי התנאים הלא נוחים אליהם היתה מערכת הבנקאות האיראנית חשופה בשנים האחרונות גרמו להפסד לדעת המומחים והכלכלנים, בעוד שבנק טג'ראט של איראן השיג רווחים בשנה שעברה לאחר שנים של הפסדים. 

ראוי לציין כי בתחילת השנה האיראנית ספג בנק טז'ראט הפסדים מצטברים של כ -13.7 אלף מיליארד טומנים.

גם בנק לייצוא של איראן הודיע ​​ביוני האחרון כי לאחר יישום תוכנית ל -30 חודשים הוא הצליח לצאת מתחום ההפסדים שלו.

יש לציין כי משיכות מוגזמות מהבנק המרכזי, צבירת נכסים רעילים ואי שמירה על יחסי בנקאות תקינים הם בין הבעיות של מערכת הבנקאות האיראנית.

הבנק הלאומי של איראן הוא הבנק המזוהה עם הממשלה באיראן. הבנק הפסיק לפרסם את דו"חותיו הכספיים לאחר שנת 2014. כמו כן, שר הכלכלה והאוצר הפיננסי האיראני, אהסן חנדוזי, הבטיח לפני כשבועיים לפרסם את הדוחות הכספיים של חברות ממשלתיות המזוהות עם משרד הכלכלה.

שר הכלכלה של איראן אמר כי אחד המנגנונים הבסיסיים לשיפור ביצועי החברות כמו גם הפחתת שחיתות ובזבוז משאבים בחלק מהחברות הוא אחד הכלים הציבוריים לניטור ביצועי החברות.

עד כה פורסמו הדוחות הכספיים של "איראן חברה לביטוח", הבנק הלאומי של איראן, ביטוח מרכזי, קרן ביטוח לנזקים אישיים, הלשכה להנהלת חשבונות פיננסיים וחברות רבות אחרות בבעלות ממשלתית.

קרדיט לתמונה: רשתות חברתיות