איראן והחיזבאללה מגייסים לוחמים סורים להידוק אחיזתם מול גבול הגולן

"גדודי אלבעת'" – “كتائب البعث”, המיליציות המזוהות עם כוחות המשטר הסורי, ריכזו לאחרונה את מאמציהם לגייס לוחמים מקומיים מאנשי קונייטרה מהאזורים המשתרעים ממנה ועד דרעא ומאזורי הגבול עם הגולן הישראלי, עם פתיחתם החדשה של משרדי גיוס מקומיים.

"גדודי אלבעת'" מגייסים את בני קונייטרה תוך יישום סדר יום "זר".

על פי כתב סוכנות "סטפ ניוז" במחוז, גיוס "גדודי אלבעת'" מתבצע בגזרה הדרומית של קונייטרה, במיוחד בתחומי הישובים  "אל-רפיד, אל-אסבח ואל-עשא" – “الرفيد والاصبح والعشة”, אשר הם האזורים המשתרעים בין דרעא וקוניטרה מחד, ואזורי גבול הגולן הישראלי מאידך גיסא. לאזורים אלה יש חשיבות אסטרטגית וצבאית גדולה.

על פי מקורות פרטיים, הגדודים מעניקים לכל לוחם המתגייס לשורותיהם משכורת חודשית של 85,000 לירות סוריות, בנוסף לזימון כל מי שהיה קשור לחטיבות  המורדים והצטרף מאוחר יותר לצבא המשטר, בין אם הוא משרת בשירות חובה ובין אם הוא במילואים או מתנדב.

על פי גורמים פרטיים, חטיבות המורדים החלו לפעול למען איראן ומיליצית "חיזבאללה" הלבנונית, מכיוון שהם מתכוונים להרחיב את שליטתם המוחלטת באזור באמצעות גיוס אנשיהם.

מקורותינו הצהירו כי הוקמה יחידה חדשה המונה  60 איש מ"גדודי אלבעת' ", שהוטלו עליהם משימות כמו חיסולים והטמנת מטעני צד  במקומות "חמים" בקוניטרה, מקומות שהיו בעבר בידי כוחות האופוזיציה.

כוחות המשטר הסורי סיפקו תמיכה במדים, מזון וציוד צבאי, וההרשמה נפתחה במרכז התרבות בעיר אלבעת' לפני מספר ימים, ובקשות להצטרף מתקבלות מסביב לשעון.

"גדודי הבעת" מגייס את אנשי האזורים המפרידים בין קוניטרה, דרעא וגבול הגולן, ביישום סדר יום "חיצוני".