מתקני הנפט בלוב לא ייכללו במסגרת האזורים הצבאיים עליהם הכריזה ממשלת ההסכמה הלאומית.

ממשלת ההסכמה הלאומית בלוב הודיעה היום שמתקני הנפט אינם נכללים במסגרת ההחלטה על האזורים הצבאיים.

כפי שניתן לראות במפה, מרבית מתקני הנפט נמצאים במזרח המדינה במה שמכונה סהר הנפט אם כי יש גם מתקני נפט וגז במערב המדינה.מכאן גם נובע האינטרס המצרי לסייע לחפתר להשתלט על מזרח ומרכז לוב.

 

קרדיט:ד”ר משה טרדימן, מנהל ומייסד המכון לחקר אסלאם ומוסלמים באפריקה.

כתיבת תגובה