Site icon Nziv.net

צי מכוניות הפטרול של משטרת דובאי כולל:למבורגיני,פרארי ובנטלי.

נראה כי המוטיבציה לשרת במשטרת דובאי שבמפרץ הפרסי נסקה פלאים לאחר שמטרת המדינה הצטיידה במכוניות פטרול המשרתות את משטרת הדרכים שלה במכוניות מהירות במיוחד כמו למבורגיני,פרארי ובנטלי.

כשנשאלו שם למה להם מכוניות כה יקרות הייתה התשובה: מכוניות אלו יאפשרו מרדף אחרי עבריינים המצוידים במכוניות מהירות במיוחד.

גם בדובאי מכוניות אלו מנקרות עיניים.

 

 

 

Exit mobile version