מצרים השלימה בניית 8 נמלים חדשים עבור הצי שלה

בצילום לוויין ממאי 2021 נראה כי הושלמו עיקר העבודות בבסיס הצי המצרי שנבנה בסיני ממזרח לפורט פואד. מניתוח הממצאים בצילום עולה כי העבודות לבניית המחנה הצבאי הגדול ובניית שני הרציפים הושלמו. ברציף המערבי עוגנות אוניות מלחמה מסוגים שונים. נראה כי אוניית מחפר עוסקת עדיין בהעמקת המעגן הצפוני.

בניית הנמל  היא סיומו של מהלך מצרי גדול  להכפלת מספר הנמלים המשמשים את הצי המצרי. במסגרת זו, מאז שנת 2013 נבנו או הורחבו בצורה משמעותית שמונה נמלים. להערכת אלי דקל למיזם זה יצטרף גם הנמל הנבנה כיום האל עריש. נמל זה היה מיועד, על פי ההצהרות המצריות, לשמש כנמל אזרחי אך להערכתו של דקל, בפועל הנמל ישרת, לפחות בחלקו, את הצי המצרי. בנייתו של נמל זה מתנהלת בעצלתיים אך כבר כיום יכולות לעגון בו ספינות בינוניות.

בניית הנמלים במצרים היא חלק ממהלך נרחב של צבא מצרים לבניית תשתיות הצבאיות, שרובן נבנה בסיני ובחזית התעלה. תשתיות אלו נועדו להכשיר את זירת סיני לעימות עם ישראל.

דקל פרסם לאחרונה סקירה מקיפה על זרוע הים בצבא מצרים. בסקירה פרטים רבים סדר הכוחות של הצי, הרכש הימי עלותו ומועד אספקתו, מערך הנמלים הצבאיים והאזרחיים במצרים ועוד נושאים רבים.

ניתן לקרוא את הסקירה בקישור

קרדיט: סא"ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב