Site icon Nziv.net

עימות טלויזיוני בין קצין מדובר צה"ל לבין קצין סורי בדימוס באלג'זירה.

אביחי אדרעי מדובר צה"ל לתקשורת הערבית מתארח בתכניות של  אלג'זירה -אל-אתג'אה אלמועאקס  (הכיוון הנגדי) ומתעמת עם קצין בדימוס מצבא סוריה שאמנם גר בספרד אך נוהג ןהופיע ברשת אלג'זירה כשהוא מסנגר על משטר אסד.

 

 

Exit mobile version