"תחיית מתים" נוסח תימן-האיש שפקד את קברו ימים לאחר ש-"נטמן".

במדינה בו הסדר הינו בחזקת המלצה בלבד קוראת גם תופעה של “תחיית המתים” ולפעמים היא אפילו מעלה חיוך על פני האנשים.

לוחם חותי הופיע, כך סתם, בוקר אחד , ליד קברו ימים מספר לאחר שנערכה לו הלוויה.

השבטים החותים בצפון תימן  נוהגים לקבור את לוחמיהם עם לוח בו מופיעים פרטי הנופל וכן את תמונתו.

לא ברור מה גרם לחותים לחשוב שדווקא הלוחם הזה הוא מאחורי הגופה שהם קברו אך “המת המהלך” הופיע ליד קברו ואף טרח להצטלם אתו.

סגולה לחיים ארוכים ?  לא בתימן. שם אין סגולות -רק חול וחול!!

 

כתיבת תגובה