החוב החיצוני המצרי תפח משמעותית – סיבה לדאגה עבור א-סיסי?

החוב החיצוני של מצרים קרי כלל החובות של המדינה לגופים בחו”ל זינק בכ-15% במהלך השנה שעברה והוא מסתכם ב-129.2 מיליארד דולר.

לפי נתוני הבנק המרכזי בקהיר, אליהם יש להתייחס בזהירות מה, במהלך השנה שעברה תפח החוב החיצוני של המדינה בכ-16.5 מיליארד דולר.

למרות שמדובר בסכומים גדולים במונחי המשק המצרי, ראוי לציין כי החוב החיצוני לטווח הארוך (בדרך כלל לפרעון מעל תקופה של 10 שנים) בסוף השנה שעברה הגיע לכ-117 מיליארד דולר, כלומר החלק הארי של החוב.

על פי נתוני הבנק המרכזי, החוב החיצוני הממשלתי לטווח הארוך עלה ל -75.205 מיליארד דולר בסוף השנה שעברה לעומת 71.125 מיליארד דולר בסוף 2019, בעוד יתרות החוב החיצוני לטווח הקצר התייצבו בסוף השנה שעברה על 2 מיליארד דולר. בדרך כלל מדובר בחובות לפירעון של עד שנה ונראה כי ממשלת מצרים תוכל לעמוד בסכומים אלה.

קרדיט: אתר הטלגרם דורון פסקין