Site icon Nziv.net

תרגיל חיל הים המצרי בהשתתפות הנשיא.תמונות.

מפקד הכוחות המזויינים של צבא מצרים שהוא גם נשיא מצרים – א סיסי נכח בתרגיל הימי המצרי הגדול –  ذات الصوارى 2017 על גבי נושאת המסוקים.

התמונות:

Exit mobile version