מבצע “הלם” לתקיפת שלוש מטרות אסטרטגיות בעמק הנילוס 13.10.1968

באתר האינטרנט של אלי דקל “דקל – מודיעין אסטרטגי נטוע בקרקע” עלתה לאחרונה הרצאה בנושא “עבודת המודיעין במבצע “הלם” לתקיפת שלוש מטרות אסטרטגיות בעמק הנילוס. התקיפה בוצעה במהלך מלחמת ההתשה (1967-1970), וגרמה לפיקוד העליון במצרים להכיר בעובדה שהעורף שלהם חשוף ולהגנתו יידרשו מאות אלפי איש ומשאבים רבים. כתוצאה מכך המצרים הפסיקו את מלחמת ההתשה למספר חודשים וחידשו אותה לאחר שנערכו להגנת העורף מפני פשיטות.

ההרצאה מבוססת על פרק מספרו של אלי דקל “מודיעין תלוש מהקרקע”

ניתן לצפות בה בקישור: http://www.dekelegypt.co.il./210106

קרדיט: סא”ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב