תקיפת מטרות אסטרטגיות במלחמות ישראל

 

באתר האינטרנט של סא"ל (בדימוס) אלי דקל פורסמה סדרת הרצאות בת שני חלקים, בהם ד"ר מיכאל ברונשטיין מראיין את דקל בנושא תקיפת מטרות אסטרטגיות במלחמות ישראל על־ידי חיל האוויר הישראלי. בחלק הראשון יש: הסבר על הגוף באמ"ן שהכין את "בנק המטרות" של צה"ל; סקירה של המטרות שהותקפו במלחמות ששת הימים ובמלחמת ההתשה. בחלק השני יש סקירה על המטרות האסטרטגיות שהותקפו במלחמת יום הכיפורים. בהרצאות אלו נדונות התוצאות המוגבלות של תקיפות חיל האוויר והסיבות לכך.

 

חלק ראשון הקישור: http://www.dekelegypt.co.il./201213

חלק שני בקישור:  http://www.dekelegypt.co.il./201214

קרדיט: סא"ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב