Site icon Nziv.net

אשת נשיא סוריה,אסמה,בביקור במחוז לטקיה.

משפחת הנשיא מנסים לשדר עסקים כרגיל . 

לא ברור לי איפה הנשיא עצמו , אולי שוב עושה ביקור סודי במפעלי כלי משחית,כמו פעם קודמת שהגיע לצפון סוריה לביקור עם אשתו , אבל אתמול החלו אמצעי התקשורת הסורים לשדר תמונות מביקור שעורכת אשת הנשיא,אסמה אסד במחוז לטקיה.

כהרגלה בתקופה האחרונה אשת הנשיא פוגשת גם משפחות חללים של צבא סוריה הגרים באזור הביקור.

תמונות:

ביקור במכון לפיתוח כפרי בטרטוס:

 

 

Exit mobile version