Site icon Nziv.net

בית קברות לקביעות ריקות מתוכן בנושא הקורונה

*- "קורונה דומה מאוד לשפעת"

*- "קורונה זה הונאה"

*- " הכל בשליטה"

*- " הנגיף יעלם באפריל"

*- " מיד הנגיף יעלם"

*- " יש הרבה ערכות בדיקה לנגיף"1

 

 

Exit mobile version