Site icon Nziv.net

6 מסוקי הקרב הרוסים החדישים מדגם תמסח בדרך למצרים.

רוסיה החלה בניסוי טיסה וכלל המערכות של 6 מסוקי קרב מדגם K-52 – תמסח שיסופקו למצרים בחודש אפריל השנה .

בסך הכל הזמינה מצרים מרוסיה 46 מסוקים מסוג זה .

הזמנה זאת הינה חלק משדרוג חיל האוויר המצרי בכלי טייס חדישים ביותר .

Exit mobile version