צבא מצרים במוכנות מלאה להתמודד עם התפרצות מגפת הקורונה

נראה כי ממשלת מצרים מצפה לתוצאות קשות כתוצאה מפגיעה ווירוס הקורונה המתפשט במהירות בקרב יותר מ-90 מיליון מתושביה .

אמנם מספרי הנדבקים והמתים שמפרסמת ממשלת מצרים נראים נמוכים ביותר אך ההכנות של צבא מצרים להתמודד עם תוצאות המגפה והחשש כי המשטר המרכזי יאבד את השליטה על הערים בשטחה הענק של המדינה מביאים להערכה כי ממשלת מצרים לא מספרת את כל האמת במקרה זה.

הודעה של צבא מצרים לפיה כל הכוחות המיוחדים של צבא מצרים בכוננות עליונה ומוכנים לאבטח את התנועה בתוך הערים המרכזיות במדינה וכן את התנועה בין הערים יותר ממרמזת מה הן ההערכות הפסימיות באשר לתוצאות התפרצות מגפת הקורונה במצרים.

כמו כן הכין צבא מצרים בתי חולים שדה רבים עם יותר מ-12 אלף מיטות ויותר מ-1000 מכשירי הנשמה מצביעים על המצב החמור במדינה.

להלן תמונות של הכנות צבא מצרים לקראת התפרצות אפשרית קשה של מגפת הקורונה בכל רחבי המדינה : 

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונהתמונה

תמונה

תמונה

תמונה

כתיבת תגובה